Energideklaration

Ladda ner föreningens energideklaration i pdf-format

Energideklarations-ID: 1042907

Energideklarationen utförd: 2020-02-06
Energideklarationen giltig till: 2030-02-06

Energiklass: B
Energiprestanda, primärenergital: 58 kWh/m² och år
Specifik energianvändning: 52 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Radonmätning: Ej utförd

Ventilationskontroll (OVK) utförd: 2023-05-25 (Protokoll)