Störningar

Att bo i lägenhet innebär att man har grannar nära inpå. Att ibland höra lekande barn eller en grannfest får man räkna med i ett flerfamiljshus. Däremot är störande hög musik, bråk, hundskall, skrik eller ihållande oljud i lägenhet, trapphus samt på balkong och innergård inte acceptabelt.

När man blir störd handlar det oftast om oförstånd, grannen som spelar musik har inte tänkt på hur högt det är och att klockan blivit mycket. Man kanske inte vet om att hunden bara skäller när man inte är hemma. När något känns störande kommer du ofta långt med ett samtal och vanligt sunt förnuft. Om det inte hjälper kan du förstås kontakta styrelsen eller i akuta fall störningsjouren.

Tider

Ljudmässig hänsyn gäller dygnet runt men särskilt:

 • Söndag – torsdag 22.00 – 08.00 
 • Fredag – lördag 23.00 – 08.00

Bullriga arbeten (exempelvis borra och hamra) ska förläggas:

 • Måndag – fredag 08:00 – 18:00
 • Lördag – söndag 10:00 – 17:00

Helgdagar (röda dagar) och helgdagsaftnar är inga bullriga arbeten tillåtna.

Störning

Om du blir störd:

 1. Det går oftast fortast om du ringer på hos grannen och förklara att du blir störd.
 2. Är problemet akut eller om du inte vill ringa på så kontaktar du vår störningsjour. Se nedan.
 3. Du kan i efterhand, kontakta styrelsen och göra en störningsanmälan. Se nedan.

Lägenhetsbråk

Skrik och dunsar från en lägenhet kan tyda på en pågående misshandel.

 • Ring på och fråga hur det står till
 • Ta hjälp av någon granne eller styrelseledamot om det behövs
 • Ring polisen på 112 om situationen blir akut eller hotfull

Om du misstänker att någon akut far illa så ska du omedelbart ringa polisen på 112.

Läs mer om hur du kan vara med och förhindra våld mot närstående på Huskurage.

Hundskall

Om du upplever att en granne har en hund som konstant skäller, kanske när matte och husse inte är hemma, så är det i första hand Miljöförvaltningen i Göteborg du ska vända dig till. Miljöförvaltningen är då skyldig att inleda ett tillsynsärende och kontrollera störningen om du har gjort en anmälan.

Om du misstänker att hunden skäller på grund av vanskötsel ska du vända dig till Länsstyrelsen Västra Götaland som har tillsynsansvar för djur.

I brådskande fall, exempelvis om du misstänker att hunden blir misshandlad, ska du kontakta polisen.

Buller från ovgivning

Har du synpunkter eller frågor kring buller från ovgivningen så kan du kontakta Miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00.

Störningsanmälan

Har du blivit störd en eller flera gånger kan du göra en störningsanmälan till styrelsen.

Du som anmälare är alltid anonym mot den störande, men har skyldighet att medverka vid utredning av störningen. För att föreningen ska kunna agera mot störande boende måste den som upplever störningen kunna styrka vad störningen innebär och var eller vem den kommer ifrån.

Kontakta styrelsen för en blankett.

Styrelsen är skyldig att utreda en störningsanmälan. Detta innebär oftast att styrelsen pratar med andra grannar för att bekräfta störningen samt inhämta eventuell rapport från Störningsjouren. Om styrelsen anser att bostadsrättshavaren stört ges en skriftlig tillsägelse om att omedelbart upphöra med störningarna. En kopia lämnas dessutom till Socialnämnden Hisingen.

Om allvarlig störningen i form av hot mot annan boende bekräftas kommer lägenheten att anses förverkad och bostadsrättshavare sägas upp med omedelbar verkan.

Störningsjour

Om du upplever att du blir störd och inte själv vill eller kan hantera situationen kan du ta hjälp av vår störningsjour. Tänk på att det kan gå snabbare om du själv försöker kontakta den som stör. 

Larmnummer 010-222 30 85.

När du kontaktar störningsjouren uppger du:

 • Ditt fullständiga namn
 • Din gatuadress
 • Lägenhetsnummer
 • Telefonnummer
 • Varifrån störningen kommer (adress och lägenhet)
 • Typ av störning (hög musik, bråk, etc).

Alla störningsärenden hanteras konfidentiellt och ditt namn lämnas inte ut till den som stör, men du kan inte göra en anonym anmälan.

Du kan inte heller anmäla en störning som du inte vet var den kommer i från.

Kostnad

Kostnaden för en utryckning är för närvarande 2.365:- om åtgärden tar mindre än 30 minuter i total utryckningstid för väktaren, annars kostar det mer. Detta debiteras den som stört. Vid upprepade anmälningar som inte kan verifieras kan den som anmäler komma att bli debiterad.

Rutin

Uniformerad väktare kommer rycka ut och besöka den som stör.

De kan behöva hjälp att komma in i trapphuset och kan ringa på porttelefon eller på det telefonnummer du uppgivit vid anmälan.

Väktaren skriver en rapport till föreningen om vad som hänt.

Om vår störningsjour

Vi anlitar Avarn Security för väktarpatrullering samt störningsjour.