Orangeriet

På 6:e våningen på Rosenapelgatan 27 finns gemensamhetslokalen Orangeriet.

Är Orangeriet obokat kan du som medlem i föreningen använda lokalen under öppettiderna utan att boka.

Orangeriet kan bokas mot ersättning för privat tillställning. Se nedan.

Det är viktigt att lokalen sköts och att det ställs i ordning så att den som kommer efter dig också kan njuta av denna förmån. Om du upptäcker att något är sönder eller att städningen inte har skötts så kontakta styrelsen.

SoHå

Nu finns även möjlighet att hyra gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet i vårt grannkvarter SoHå. 

Läs mer här.

Öppettider

Orangeriet är öppet varje dag 10.00-21.00.

Ett blinkande varningsljus kommer 20.45 att indikera att det är snart är dags att lämna lokalen. Klocka 21.00 bryts strömmen för allt utom kylskåp och diskmaskin. 

Orangeriet måste vara utrymt 21.00 annars kommer väktare automatiskt att tillkallas vilket medför en kostnad för den som bokat lokalen

Avtal

Vill du ha tillgång till samt möjlighet att boka Orangeriet behöver du skriva under ett avtal som innebär att bekräftar att du känner till reglerna för Orangeriet. 

1. Skicka följande information till orangeriet@brfkubik.se

 • Lägenhetsnummer (5 siffror, t ex 1-1234). Vet du inte detta kan du läsa här.
 • Förnamn, efternamn och e-postadress till alla ägare av lägenheten.

Vill du ha avtalet på engelska så ange detta i mejlet.

2. Ett avtal skickas till dig via mejl.

3. Avtalet signeras elektroniskt med BankID av alla ovanstående personer. Om någon som ska skriva under inte har möjlighet till detta så ange detta i mejlet så erbjuder vi andra möjligheter.

4. Alla lägenhetens taggar kommer uppdateras med tillgång till Orangeriet via Rosenapelgatan 27. Bor du på Rosenapelgatan 25 får du även tillgång via ditt eget trapphus.

Önskar du att endast vissa taggar uppdaterade så ange numren på dessa i mejlet. 

5. En bekräftelse samt inloggningsuppgifterna till den webbaserade bokningsportalen mejlas till dig.

Andrahandshyresgäst/inneboende

Föreningen har ingen juridisk eller ekonomisk relation till andrahandshyresgäster och inneboende utan precis som för allt annat i föreningen är det bostadsrättshavaren som är ensam ansvarig gentemot föreningen. Föreningen rekommenderar att ditt hyresavtal reglerar din juridiska och ekonomisk relation till hyresgästen.

Föreningen kan dock hjälpa till så din hyresgäst skriver ett eget avtal som visar att de tagit del av reglerna för Orangeriet. Observera dock att avtalet innehåller skrivelsen "Om en hyresgäst nyttjar lokalen så är bostadsrättsinnehavaren ansvarig".

Följ instruktionen för avtal ovan men skicka även följande information

 • Förnamn, efternamn och e-postadress till alla andrahandshyresgäster eller inneboende. 

Regler & checklista

Senaste versionen av regler & checklista finns här.

The latest version of the rules and checklist in English can be found here.

Kostnad

Kostnad för att boka Orangeriet är 150:- för ett pass eller 350:- för hela dagen.

Man betalar alltså även om man inte nyttjar sin bokning och eventuell avbokning måste ske 24 timmar innan för att ingen debitering ska ske.

Kostnaden debiteras i efterhand av vår ekonomiska förvaltare.

Pass

Passen är mellan 10–14, 14–18, och 18–21.

Notera att det inte är tillåtet att använda Orangeriet mellan 21–08. 

Orangeriet måste vara städat och utrymt kl. 21.00 annars kommer väktare automatiskt att tillkallas vilket medför en kostad för den som bokat lokalen.

Bokning

Orangeriet bokas endast via bokningstavlan utanför Orangeriet eller via bokningsportalen på https://sverigehuset.paralarm.se/AptusPortal 

En bokning av lokalen innebär inte att lokalen är låst för övriga medlemmar, men har du bokat kan du avvisa andra medlemmar.

Har du aldrig tidigare använt bokningsportalen så hittar du inloggningsuppgifterna för första gången i din Bopärm. 

Observera att du först behöver ett avtal för att kunna boka. Se ovan.

Ansvar

Du som använder Orangeriet är ansvarig att:

 • Inför ditt utnyttjande av lokalen kontrollera och dokumentera eventuella skador. 

 • Lokalen är städad enligt checklistan när du lämnar. Dammsugare, våtmopp och checklista för städ finns men medtag övrigt som behövs för att städa. Har du bokat sista tiden på kvällen och inte hinner städa så boka då första tiden dagen efter och genomför städningen då.

 • Lokalen är utrymd när passet slutar och absolut senast kl. 21.00.

 • Rapportera eventuella skador på inventarier och lokal till din styrelse. 

 • Direkt rapportera akuta skador såsom vattenläcka och skadade fönster via sidan för felanmälan.

 • Minimera spring och oväsen i trapphuset och på gården.

 • Se till att levande ljus är släckta när du lämnar lokalen.

Regler

Följande regler måste följas vid användning:

 • Det får vistas max 30 personer i lokalen.

 • Rökning är förbjuden.

 • Ljudnivå ska anpassas med hänsyn till grannar. Det gäller även trapphuset.

 • Det är inte tillåtet med högljudda fester oavsett tid på dygnet. Behöver Störningsjouren rycka ut kommer du debiteras en minsta kostnad om 2.365:- för detta. Läs mer under Störningar.

 • Lokalen får ej användas för kommersiellt syfte utan tillstånd från styrelsen.

 • Det är inte tillåtet att utomstående nyttjar lokalen utan en medlems närvaro.

 • Det är inte tillåtet att använda Orangeriet för övernattning. 

 • Medlem kan debiteras för städ och skador.

WiFi

Det finns ett trådlöst nätverk i Orangeriet med hastigheten 100/100 Mbit/s.

SSID: Orangeriet
Lösenord: 12345678

Kontakt

Orangeriet sköts av medlemmar i Orangerigruppen. Kontakt med Orangerigruppen sker genom styrelsen eller via adressen orangeriet@brfkubik.se.