För mäklare

Information för mäklare (uppdaterad 2024-04-01)

Använd gärna vår digitala mäklarservice för att beställa mäklarbild eller registrera en medlemsansökan.

Föreningen

Namn: Bostadsrättsföreningen Kubik
Organisationsnummer: 769635-1555
Organisationsform: Bostadsrättsförening
Äkta/oäkta bostadsrättsförening: Äkta
Föreningen äger marken: Ja
Byggnadsår: 2019-2020
Värdeår: 2019-2020
Antal lägenheter: 166
Total lägenhetsyta: 8.314 kvm
Total lokalyta: 0 kvm

Fusion

En fusion skedde 2022-03-22 mellan Bostadsrättsföreningen Sverigehusets Kubik 1 (769635-1555), Bostadsrättsföreningen Sverigehusets Kubik 2 (769635-2959) och Bostadsrättsföreningen Sverigehusets Kubik 3 (769636-1604). Den nya föreningen är Bostadsrättsföreningen Kubik (769635-1555).

Medlemskap

Föreningen tillåter delat ägande: Ja (ingen minsta andel för någon part)
Föreningen tillåter juridisk person som ägare: Ja (endast bokaler)
Föreningen tillåter verksamhet: Ja (endast bokaler och endast för godkänd verksamhet)

Ansökan om medlemskap godkänns utan fysiskt möte.

Fastigheter

Fastighetsbeteckningar och fastighetsdata: 

Här finns information om hur föreningen anger sina lägenhetsnummer. 

Ekonomisk förvaltare

Vår ekonomiska förvaltare PHM Redovisning hanterar utdrag ur lägenhetsregistret, mäklarbild, medlemsansökan, etc.

I första hand hänvisar vi till vår digitala mäklarservice där du som mäklaren kan beställa mäklarbild eller registrera en medlemsansökan i samband med en överlåtelse. Detta alternativ är det snabbaste.

I andra hand sker kommunikation via post eller e-post.

Bostadsrättsföreningen Kubik
HEM7367696351551
Box 171
831 22 Östersund

E-post: info.gbg@phmredovisning.se 

Telefon 031–704 45 20 (vardagar 09:00–11:30)

Föreningens ekonomi

Årsavgifterna för 2024 höjs den 1 januari 2024 med 10%.

Det finns inga planer på att höja avgiften ytterligare under 2024.

Föreningens lån per 2023-12-31 är 110.897.450 kr, dvs 13.339 kr per kvadratmeter.

Avgifter

Årsavgift: Aviseras varje månad med 1/12 av årsavgiften. Värme, kallvatten samt TV och bredband ingår.

Varmvatten: Individuell förbrukning debiteras varje månad med 65:- per kubikmeter.

Elektricitet: Medlem tecknar eget elavtal och betalar för sin egen förbrukning av hushållsström. Elnätsleverantör är Göteborgs Energi.  

Parkering: Läs mer om avgifter för parkering här.

Överlåtelseavgift: 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp (1.462 kr för 2024) betalas av köparen.
Pantsättningsavgift: 1% av aktuellt prisbasbelopp (585 kr för 2024) per pant.
Andrahandsavgift: 5% av aktuellt prisbasbelopp per år (2.865 kr/år eller 239 kr/mån för 2024).

Andelstal

Det exakta andelstalet för en lägenheterna finns att läsa här.

Andrahandsupplåtelse

Föreningen tillåter upplåtelse i andra hand vid godtagbara skäl som studier eller arbete på annan ort samt provsamboende. Upplåtelse godkänns med högst 6-12 månader i taget och har också en övre gräns beroende på skäl. Läs mer här.

Byggnadssätt

Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggår: 2019-2020

Uppvärmning: Värmeåtervinning med återföring via ventilationen samt radiatorer som värms med fjärrvärme.

Ventilation: Lägenheterna är försedda med mekanisk från-och tilluftsventilation (FTX) med värmeåtervinning (besiktigad 2022).

Upplåtelse

För de flesta lägenheter ingår inget i upplåtelse utöver lägenheten.

Uteplats

För några lägenheter i markplan ingår även mark i form av en uteplats i upplåtelse. Köparen har skötselansvar för mark som ingår i upplåtelsen. Häck och spaljé ingår inte i upplåtelsen.

Balkong

För de flesta lägenheter ingår nyttjanderätten till balkong/balkonger. Bostadsrättshavaren ansvarar för städning och snöröjning, men inte underhåll av balkongen.

Gemensamma utrymmen

Förråd

Till varje lägenhet finns nyttjanderätten till ett vinds- eller källarförråd. Vindsförråd och källarförråd kan vara belägna i ett annat trapphus än lägenheten. Bostadsrättshavaren ansvarar för städning men inte underhåll av förrådet.

Gemensamhetslokal

Medlemmarna har tillgång till en gemensam lokal på 90 kvm i västerläge med öppningsbart tak, som är utrustat med kök & toalett. Detta går att abonnera för middagar och andra sammankomster. Läs mer här.

Innergård

Innergård med bland annat en mindre lekplats och station för cykelunderhåll.

Cykel

Cykelförråd i källaren och cykelställ på innergården.

Station för underhåll med pump och verktyg finns på innergården.

Parkering

Föreningen disponerar platser i ett varmgarage som delas med en annan bostadsrättsförening och förvaltas av en samfälighetsförening.

61 parkeringsplatser för bilar samt 6 för MC.

28 av platserna för bilar har laddpunkter.

Läs mer om kostnad och om det finns lediga parkeringsplatser här.

Åtaganden

Medlemmarna har inga åtagande gentemot föreningen såsom, trapp- eller gårdsstädning, bevakning eller liknande.

Grönt bolån

Bostadsrättshavare är berättigade till Grönt Bolån då byggnaden är klassad som energiklass B enligt Boverket.

Underlag i form av energideklaration finns här.

TV & bredband

Telia Triple Play via fiber ingår i månadsavgiften (TV, bredband och IP-telefoni).

  • Digitalbox som klarar HD-kvalitet ingår.
  • Trådlös WiFi router ingår.

Läs mer om Telias kollektiva tjänster här.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar.

Föreningen har också en kompletterande bostadsrättsförsäkring för alla lägenheter.

Underhåll

Föreningen har en 30-årig underhållsplan som följs.

Ingen större genomförda renoveringar.

Inget större planerade renoveringar närmaste 10 åren. 

Stadgar

Stadgar finns här.

Dessa är uppdaterade 2022-07-07.

Årsredovisningar

Årsredovisningar finns här.

Ekonomisk plan

Ingen ny ekonomisk plan har upprättats i samband med fusionen.

Kravet på att upprätta en ny ekonomisk plan gäller bara om det är aktuellt med nya upplåtelser. Förändringen ska också vara av väsentlig betydelse och medföra en ekonomisk försämring för föreningen. (Bostadsrättslagen 3 kap. 4 §) (Boverkets allmänna råd 2017:7 om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar - 3.1 Ny ekonomisk plan, 3.2 Väsentlig betydelse)

Både Boverket och Bolagsverket har informerat föreningen att någon ekonomisk plan inte behövs. 

Detta innebär att om ekonomisk plan ändå önskas så är det den för Bostadsrättsföreningen Sverigehusets Kubik 1 (769635-1555) innan fusionen.

Ritningar

Planritningar, relationsritningar och modeller för lägenheter finns här.

Energideklaration

Energideklaration finns här.

Ny medlem

Det finns nyttig information för nya medlemmar här. Lämna gärna denna information till köparen.