Nycklar, taggar och fjärrkontroll

(English version can be found here)

Förlorat

Har du förlorat en nyckel, tagg och fjärrkontroll, kontakta omedelbart vår förvaltare enligt informationen på sidan om felanmälan. Taggar och fjärrkontroller kan spärras.

Ange numren på de nycklar och taggar som du har kvar.

Felaktig tagg

Om din tagg inte fungerar gör en felanmälan på sidan om felanmälan. Ange numret på taggen som inte fungerar.

Nybeställning

För att beställa fler nycklar, taggar eller fjärrkontroll se information nedan och gör sedan en beställning på sidan om felanmälan.

Tagg

Ange namn, adress, telefonnummer, e-post. Taggen levereras direkt till den boende eller om man inte är hemma lämnas den i postboxen. Kostnad 350:- i avgift som debiteras på en extra avi.

Nyckel lägenhet och entré

Ange namn, adress, telefonnummer, e-post. Bifoga bild på en nyckel med samtliga nummer synliga. Bifoga bild på ID-kort för lägenhetsinnehavare och den som ska hämta nyckeln. Låssmed hör av sig när nyckeln finns att hämta. Ta med ID-handling som överensstämmer med beställningen. Kostnad för nyckeln är för närvarande 245:- och betalas direkt till låssmed vid hämtning plus 150:- i administrativ avgift som debiteras på en extra avi.

Fjärrkontroll till garaget

Ange namn, adress och telefonnummer. Fjärrkontrollen levereras direkt till den boende eller om man inte är hemma lämnas den i postboxen. Kostnad 500:- plus 150:- i administrativ avgift som debiteras på en extra avi.

Lås lägenhet

Har du förlorat en nyckel och känner att du för säkerhets skull vill byta ut låset i din lägenhet så kontaktar du vår förvaltare enligt rutinen under rubrik Förlorat ovan.

Postbox

En ny nyckel till postboxen innebär att även ett nytt cylinderlås behöver beställas. Låset kommer med tre nya nycklar.

Ange namn, adress och telefonnummer. Låset kommer bytas av vår förvaltare. Kostnaden är tyvärr okänd för detta.