Ritningar

Ladda ner planritningar för lägenheter

Numreringen på riktningarna är trapphuset där du har din postbox och sedan ditt lägenhetsnummer (x.nnnn).

  • 1.nnnn Rosenapelgatan 27
  • 2.nnnn Rosenapelgatan 25
  • 3.nnnn Korstörnegatan 15
  • 4.nnnn Korstörnegatan 9
  • 5.nnnn Korstörnegatan  7
  • 6.nnnn Rödlönnsgången 26
  • 7.nnnn Rödlönnsgången 28

Du kan också titta på översiktsritningen där dessa betecknas som t ex TR1 för trapphus 1.

Relationsritningar & modeller

Behöver du mer detaljerade ritningar med mått så finns relationsritningar här och modeller i DWG-format här.

Planritningar