Underhåll

Vem ansvarar för vad?

Det är kanske inte helt lätt som bostadsrättshavare att veta vem som ansvarar för åtgärder och tar kostnader för fel.

Det är stadgarna vilket utgör grunden för ansvaret mellan bostadsrättshavaren och föreningen. 

32 § Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Det är i förväg svårt att svara exakt på vem som bär ansvaret för något visst men nedanstående är en vägledning. Kontakta styrelsen om du har en fråga.

Tänk på att ansvar inte är detsamma som att du får göra vad du vill i lägenheten utan att inhämta styrelsens godkännande. Läs mer under Ombyggnation.

Bostadsrättshavarens ansvar

 • Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.
 • Fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.
 • Icke bärande innerväggar.
 • Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys, disk- och tvättmaskin.
 • El- och vattenledningar, avstängningsventiler och i anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning.
 • Lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar.
 • Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster.
 • Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning.
 • Målning av radiatorer och värmeledningar.
 • Ledningar för elektricitet, avlopp och vatten samt anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten.
 • Armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning.
 • Klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås.
 • Köksfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt.
 • Gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.
 • Brandvarnare.
 • Elektrisk golvvärme.
 • Handdukstork.
 • Egna installationer.
 • Vinds- och källarförråd.

Bostadsrättsföreningens ansvar

 • Lägenhetsavskiljande samt bärande väggar.
 • Ledningar för elektricitet, avlopp och vatten som betjänar fler lägenheter.
 • Kanaler för ventilation som betjänar fler lägenheter.
 • Anordningar för informationsöverföring som betjänar fler lägenheter.
 • Målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr.
 • Gemensamma utrymmen.
 • Fasad